Vragen over mentorschap?
 085 902 20 27

Wat kost mentorschap?

Aan mentorschap zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter.


 

KennismakinggesprekGratis
Alleenstaande - opstartkosten (eenmalig)€ 709,06
Alleenstaande - standaard tarief (maandelijks)€ 125,54
Partnerdossier - opstartkosten (eenmalig)€ 1275,34
Partnerdossier - standaardtarief (maandelijks)€ 225,97

 


Bijzondere bijstand

Wanneer u een minimumuitkering en weinig vermogen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten voor mentorschap te betalen. Binnen uw gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten.

 

Als netwerkondersteuner hanteer ik de start, uur en maandbedragen gelijk aan die van het mentorschap.