Vragen over mentorschap?
 085 902 20 27

Wie vraagt het Mentorschap aan

In eerste plaats kan de betrokkene zelf om de maatregel vragen. Verder kan de partner en ook familieleden tot in de vierde graad een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook broers, zusters, ooms en tantes, neven en nichten.

 

Minderjarig

Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel aanvragen.

 

Verzoek tot mentorschap

Daarnaast kan de officier van justitie het mentorschap verzoeken. Dat is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als ‘de familie’ goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. De betrokkene zou hun dit bijvoorbeeld zo kwalijk kunnen nemen, dat dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou belasten.

Tenslotte kan het mentorschap ook door de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft worden aangevraagd. Men moet dan wel vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste of tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zusters), of de voogd het verzoek niet indient.