Vragen over mentorschap?
 085 902 20 27

Wat houdt mentorschap in

Bij een mentorschap behartigt een mentor de persoonlijke belangen van een meerderjarige die dit zelf niet kan. Het gaat hierbij niet om geld of eigendommen. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Verder houdt de mentor in de gaten of (zorg)afspraken die gemaakt zijn met zorgaanbieders voldoende worden nagekomen.Contacten onderhouden

Een mentor onderhoudt actief contact met zorginstanties en zorgverleners waarmee u te maken hebt. Als professioneel mentor zal ik regelmatig contact met de betrokkene en/of familie hebben. Dit kan zijn via een bezoek, mail, telefoon, skype of face-time. Als professioneel mentor breng ik jaarlijks verslag uit aan de Kantonrechter. Ik voldoe aan de kwaliteitseisen voor professioneel mentor, die door de Rechtbank zijn vastgesteld.