Vragen over mentorschap?

085 902 20 27

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerservicenummer
 • Nationaliteit
 • Land van herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres  

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerk ik ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Medische gegevens  

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Ik verwerk persoonsgegevens wanneer ik hier een wettelijke grondslag voor heb. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, wettelijke verplichting, overeenkomst, en gerechtvaardigd belang.
 • Verzorgen van het verzoek toepassing mentorschap
 • Het verwerken van de beëindiging van onze dienstverlening
 • Telefonisch contact
 • Informeren over wijzigingen van mijn diensten  

Bewaartermijn

Ik zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die ik verwerk is maximaal zeven jaar voor het papieren en digitale dossier, gerekend vanaf de dag na beëindiging van de dienstverlening.  

Delen met derden

Ik verstrek uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken maak ik afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Beveiliging 

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. 

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen aan:

Henriette Langerak
Hlangerak@mentorschapbetuwe.nl
Akkersestraat 21
4061 BG Ophemert

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.  

Informatief gesprek?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yet Mentorschap Betuwe. Graag kom ik bij u langs voor een informatief gesprek.

Ja, ik wil een informatief gesprek
Dit gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend
Diensten Mentorschap

Yet Mentorschap Betuwe is lid van
Horus, Nederlandse Branchevereniging Wettelijke Vertegenwoordigers.

Horus 2
Contact

Postadres: Akkersestraat 21, 4061 BG Ophemert
Telefoon: 085 902 20 27
E-mail: yet @ mentorschapbetuwe.nl

Bereikbaarheid

Bellen/mailen/appen:
Ma - vrij: 08.00 tot 18:00 uur
In noodgevallen:
Elke werkdag tot 22.00 uur.
Op woensdagen niet beschikbaar voor afspraken